پرسشنامه طرح تحقیقاتی،پایان نامه

ضمن تشکر از مشارکت شما،این پرسشنامه مربوط به پایان نامه کارشناسی ارشد هست و تکمیل کردنش بیش از 20 دقیقه وقت شما رو نمیگیره لذا خواهشمند است به دلیل اهمیت نتایج تحقیقات، پرسشنامه را با دقت تکمیل فرمائید.
با تشکر از همکاری شما.

اطلاعات کاربری

لطفا آدرس خود را وارد نمایید.
لطفا رشته تحصیلی خود را وارد نمایید.
لطفا رشته تحصیلی خود را وارد نمایید.
لطفا انتخاب نمایید که سال چندم تحصیلی هستید.

سن خود را بر حسب سال وارد نمایید
فرزند چندم خانواده هستید؟
تعداد فرزندان خانواده خود را ذکر نمائید.

پرسشنامه شماره یک


لطفا برای هر یک از 30 سوال زیر با توجه به شرایط خود یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید.

هرگز به ندرت گاهی اوقات بطور مکرر
1- من سردرد دارم.
لطفا آدرس خود را وارد نمایید.
2-در سرم احساس سنگيني مي كنم.
3-من درد معده دارم.
4-من اسهال دارم.
5-در معده ام احساس سنگيني مي كنم و يا حالت تهوع به من دست مي دهد.
6-اشتهاي چنداني براي خوردن صبحانه ندارم.
7-در شانه ام احساس سفتي مي كنم.
8-من كمر درد دارم.
9-زماني كه مي ايستم دچار سرگيجه مي شوم.
10-خيلي زود سرما مي خورم.
11-به آساني خسته مي شوم.
12-گوش من زنگ مي زند.
13-دچار التهاب پوستي مي شوم.
14-چشم من خسته مي شود.
15-من تيك دارم.
16-بدون هيچ دليلي دچار تپش قلب مي شوم.
17-هنگام نفس كشيدن ناگهان احساس مشكل مي كنم.
18-در بازوها يا ساق هاي پايم بي حسي يا لرزش دارم.
19- احساس مي كنم دروغ گفتن را دوست دارم.
20-حوصله انجام هيچ كاري را ندارم.
21-احساس مي كنم در جمع بندي افكارم مشكل دارم.
22-از صحبت كردن با ديگران خسته مي شوم.
23-بدون هيچ دليلي تحريك مي شوم.
24-دوست دارم فرياد بكشم.
25-آدم پريشاني هستم.
26-آدم سرسختي نيستم.
27-به نحوي احساس مي كنم بيمار هستم.
28-احساس غم و اندوه مي كنم.
29-احساس مي كنم بد مي خوابم.
30-رابطه بين من و دوستانم در حال بد شدن است.

پرسشنامه شماره 2


این پرسشنامه شامل 20 عبارت است. در پایین هر عبارت 5 گزینه از "کاملا موافق" تا "کاملا مخالف" مشخص شده است.هدف این پرسشنامه این است که مشخص کنید روش واکنش و پاسخدهی شخصی شما تا چه حد با هر عبارت مطابقت می کند هر عبارت را با دقت بخوانید و یکی از گزینه های را علامت بزنید.گزینه " نه موافق نه مخالف" را فقط وقتی انتخاب کنید که انتخاب بقیه گزینه ها امکانپذیر نباشد.

کاملا مخالف مخالف نه مخالف،نه موافق موافق کاملا موافق
1-غالبا در این مورد که چه احساسی دارم، گیج می شوم.
2-برای من سخت است که واژه ای مناسب برای احساساتم پیدا کنم.
3- حس های بدنی دارم که حتی دکترها هم متوجه نمی شوند.
4-می توانم به راحتی احساساتم را توصیف کنم.
5-ترجیح می دهم به جای توصیف ساده مشکلات، آنها را تحلیل کنم.
6-وقتی ناراحت می شوم، نمیدانم غمگینم یا ترسیده ام یا عصبانی ام.
7-من غالبا از حس های موجود در بدنم حیرت زده می شوم.
8-ترجیح می دهم صرفا شاهد وقایع باشم تا این که پی ببرم، چرا اینطور شد.
9-احساساتی دارم که نمیتوانم آنها را کاملا شناسایی کنم.
10-آگاه بودن از احساسات لازم است.
11-برای من سخت است که شرح دهم که چه احساسی نسبت به دیگران دارم.
12-دیگران از من می خواهند که احساساتم را بیشتر توضیح دهم.
13-نمی دانم چه چیزی درونم می گذرد.
14-غالبا نمی دانم چرا عصبانی هستم.
15-ترجیح می دهم با دیگران در مورد فعالیت های روزمره آنها صحبت کنم تا احساسات آنها.
16-ترجیح می دهم فیلم های فکری (فهمیدنی) ببینم تا فیلم های مهیج.
17-برای من سخت است که احساسات عمیق شخصی ام را، حتی برای دوستان صمیمی، آشکار کنم.
18-می توانم حتی در مواقع سکوت، نسبت به کسی احساس نزدیکی کنم.
19-بررسی احساساتم را برای حل مشکلات شخصی مفید می دانم.
20-توجه به معنای پنهان یک فیلم یا نمایش، انسان را از جنبه های تفریحی و لذت بخش آن باز می دارد.

پرسشنامه شماره 3


در این پرسشنامه 15 عبارت وجود دارد .لطفا با توجه به شرایط خود برای هر عبارت یک از گزینه ها را انتخاب نمایید.

تقریبا همیشه اغلب اوقات بعضی اوقات به ندرت هرگز
1-برایم مشکل است به دیگران دلبسته شوم.
2-برایم مشکل است به دیگران اعتماد کنم.
3-از اینکه به دیگران نزدیک شوم احساس ناراحتی می کنم.
4-از اینکه دیگران زیاد نزدیکم شوند، احساس ناراحتی می کنم.
5-وقتی نیاز دارم با دیگران تعامل نمایم، آنها قابل دسترس نیستند.
6-از اینکه به دیگران دلبسته شوم، خوشحال می شوم.
7-وقتی نیاز دارم با دیگران تعامل کنم، در دسترسم هستند.
8-از اینکه توسط دیگران طرد شوم نگران نیستم.
9-برایم راحت است با دیگران صمیمی و نزدیک شوم.
10-از اینکه دیگران به من دلبسته شوند، خوشحال می شوم.
11-مطمئن نیستم بتوانم به دیگران دل ببندم یا دلبسته شوم.
12-از اینکه اعضای خانواده و سایر افراد دیگر مرا دوست ندارند، نگرانم.
13-من دوست دارم با دیگران رابطه صمیمی داشته باشم، ولی دیگران به رابطه صمیمی با من تمایل ندارند.
14-از اینکه اعضای خانواده و سایر افراد دیگر تمایل ندارند در کنارم باشند، نگرانم.
15-تمایل دارم با فرد دیگری پیوند یابم.

پرسشنامه شماره 4


آخرین پرسشنامه دربرگیرنده عبارتهایی در مورد نگرش شخصی شماست و بدین خاطر پاسخهای درست وغلط در آن وجود دارد.لطفا میزان موافقت خود با جمله ها را با انتخاب یکی از گزینه ها(از 9 کاملا موافق تا 1 کاملا مخالف ) اعلام فرمائید.

9-کاملا موافقم 8 7 6 5 4 3 2 1-کاملا مخالفم
1-من از کمک کردن به دیگران احساس رضایت می کنم و اگر این فرصت از دست برود غمگین می شوم.
2-قادرم تا پیدا شدن یک فرصت مناسب برای حل یک مشکل آنرا از ذهنم بیرون کنم.
3-از طریق انجام کاری سازنده و خلاق مثل نقاشی یا ساختن وسایل چوبی با اضطرابم کنار می آیم.
4-قادرم برای هر آنچه که انجام می دهم دلایل خوبی پیدا کنم.
5-تقریبا به سادگی قادرم خودم را بخندانم.
6-مردم تمایل دارند با من بد رفتاری کنند.
7-اگر کسی به من حمل کند(مرا فریب دهد) و پولم را سرقت کند ترجیح می دهم به او کمک شود تا اینکه تنبیه شود.
8-مردم می گویند من واقعیت های ناخوشایند را نادیده می گیرم گویی که اصلا وجود نداشته اند.
9-من با خطرات به گونه ای برخورد می کنم که گویی سوپرمنم.
10-به خاطر اینکه می توانم افراد را سر جایشان بنشانم.( روی آنها را کم کنم) به خودم می بالم.
11- اغلب وقتی چیزی مرا آزار می دهد بطور تکانه ای و غریزی بدون فکر عمل می کنم.
12-وقتی اوضاع برایم خوب پیش نمی رود از نظر جسمانی بیمار می شوم و احساس کسالت می کنم.
13-من شخص باز دارنده ای هستم( در برابر دیگران خودم را بیش از حد کنترل می کنم)
14-من از رویاهایم (خیالپردازی هایم) بیش از زندگی واقعی ام لذت می برم.
15-من دارای استعداد های خاصی هستم که به من اجازه می دهد زندگی بی دردسری داشته باشم.
16-وقتی که اوضاع بر وفق مرادم پیش نمی رود همیشه دلایل مشخصی وجود دارد.
17-آنچه در خیالپردازی هایم انجام می دهم، بیش از کاری است که در زندگی واقعی ام انجام می دهم.
18-من از هیچ چیز نمی ترسم.
19-گاهی فکر می کنم که فرشته ام و گاهی نیز تصور می کنم که شیطان هستم.
20-احساس صدمه و یا آسیب آشکارا مرا پرشخاشگر می کند.
21-من همیشه احساس می کنم که یک آشنا شبیه به یک فرشته نجات نگهبان من است.
22-تا جایی که می دانم مردم یا خوب هستند یا بد.
23- اگر رئیسم از من عیبجویی کند ممکن است در کارم اشتباهی مرتکب شوم یا کارم را خیلی کند انجام دهم تا عیبجویی اش را تلافی کنم.
24-من کسی را می شناسم که کاملا صادق و درستکار است و می تواند هر کاری انجام دهد.
25-اگر احساساتم مزاحم کارم شوند می توانم آنها را نادیده بگیرم.( بر روی آنها سرپوش بگذارم)
26-من معمولا می توانم جنبه های مفرح و خنده دار یک وضعیت ناگوار و دردناک را ببینم(در کنار چیزهای دردناک می توانم جنبه های جالبی را نیز دریابم)
27-وقتی که مجبورم کاری را که دوست ندارم انجام دهم، سردرد می گیرم.
28-من اغلب با افرادی که حقشان است که از دستشان عصبانی باشم خیلی خوب رفتار می کنم.
29-دنیا با من سر سازگاری ندارد.
30-هر گاه قرار است با مشکلی مواجه شوم سعی می کنم راجع به ابعاد(کم و کیف) آن فکر کنم و راههای مقابله با آن را بیابم.
31-پزشکان هرگز نمی فهمند که ناراحتی من چیست؟
32-هر جایی که از حقم دفاع می کنم، بخاطر رک بودنم از دیگران عذر خواهی می کنم.
33-وقتی که افسرده و یا مضطرب هستم با غذا خوردن حالم بهتر می شود.
34-اغلب به من گفته می شود که احساساتم را نشان نمی دهم.
35-اگر بتوانم از قبل پیش بینی کنم که چه چیزی ناراحتم می کند بهتر می توانم با آن کنار بیایم.
36-هر چه هم که گلایه وشکایت کنم فرقی نمی کند چون هرگز پاسخ رضایتبخشی دریافت نمی کنم.
37-در موقعیتهایی که به نظر بسیار تکان دهنده میرسند اغلب هیچ احساسی ندارم.
38- برای رهایی از افسردگی و اضطراب بطور افراطی به وظایف و کارهای محوله ام متوسل می شوم.
39-در شرایط بحرانی علاقه مندم با کسانی دوست شوم که مشکلات یا نیازهایی شبیه به من داشته باشند.
40-اگر افکار خصمانه ای داشته باشم احساس می کنم لازم است کاری برای جبران آن انجام دهم.